Klimaatverandering

Willem Schot 

De nadruk ligt bij de klimaatveranderingen in het recente geologisch verleden. Tijdens en aan het einde van de ijstijden waren er veel intense en snelle klimaatveranderingen. Waardoor we dat weten wordt belicht ook met beelden uit de natuur. Een probleem is dat de oorzaken van deze enorme natuurlijke klimaatveranderingen niet volledig bekend zijn. De spreker zal hier wel nader op in gaan.

Tijdens het Holoceen waren de natuurlijke klimaatveranderingen veel kleiner dan tijdens de ijstijd, maar toch al flink voor onze begrippen. We staan nu echter aan het begin van wat waarschijnlijk verreweg de grootste klimaatverandering van het Holoceen wordt. De oorzaak daarvan is goed wetenschappelijk gefundeerd: het versterkt broeikaseffect door de mens. Bij de inleiding wordt dan ook ingegaan op dit grote probleem met de gevolgen thans al en op de langere termijn. Ook wordt er gewezen op de interactie tussen de natuurlijke factoren en de opwarming door de broeikasgassen.

De Spreker:
Willem Schot is klimaatamateur en is verbonden aan de sterrenwacht Halley.


Aanvang 20:00 uur
Sluiting 22:00 uur

Locatie is zoals gebruikelijk de Wethouder Verheij sporthal.