Activiteiten 2020

Gedurende het jaar wordt enkele malen een sterrenkijkavond georganiseerd. Normaal gesproken in ieder geval in het voorjaar en in het najaar. Dit is meestal op een vrijdag- of zaterdagavond. Plaats van handeling is veelal Camping Zeeburg of het Artis Planetarium. We hebben dan met een aantal leden enkele telescopen opgesteld en tonen het publiek wat er die avond zoal te zien is aan de sterrenhemel.

Aangezien deze avonden reeds langere tijd tevoren worden aangekondigd, is het weer uiteraard een grote verrassing. Bij bewolking of zelfs regen kunnen we de telescopen niet buiten opstellen en volgt er veelal een zogenaamd slechtweerprogramma met bijv. een presentatie binnen.

Deze avonden zijn vrij toegankelijk voor eenieder die geinteresseerd is in de sterrenhemel en wel eens door een telescoop wil komen kijken. Een eerste blik op de maankraters of de ringen van Saturnus is voor velen een onvergetelijke ervaring.

 

De volgende publieke activiteiten staan op de agenda voor 2020:

Publieke Sterrenkijkavond

Universiteit van Amsterdam

Iedere laatste vrijdag van de maand (behalve in de zomermaanden) organiseert het sterrenkundig instituut van de Universiteit van Amsterdam een publieke sterrenkijkavond.

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19 virus zijn alle publieke sterrenkijkavonden van de Universiteit van Amsterdam tot nader order afgelast.

Bij helder weer worden beide koepels van het observatorium geopend en zijn de telescopen (waaronder de grootste telescoop in Nederland) voor het publiek toegankelijk om objecten aan de sterrenhemel te bekijken.

Nacht van de Nacht

Sterrenkijken op Camping Zeeburg

De maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19 virus maken het organiseren van een publieke sterrenkijkavond vrijwel onmogelijk. Wij hebben daarom met grote tegenzin moeten besluiten dit najaar niet deel te nemen aan de Nacht van de Nacht waarin wij normaliter onze telescopen opstellen bij Camping Zeeburg. De eerstvolgende publieke sterrenkijkavond is nu niet eerder voorzien dan volgend voorjaar met de Landelijke Sterrenkijkdagen.

Dit evenement wordt ieder jaar georganiseerd in het weekend waarin we weer overgaan van zomer- naar wintertijd en de klok dus een uur wordt teruggedraaid.

Doel is om meer aandacht te besteden aan de duisternis en de alom aanwezige lichtvervuiling, die de natuur negatief beinvloedt en ons ook het zicht op de sterrenhemel ontneemt.

Publieke Sterrenkijkavond

Universiteit van Amsterdam

Iedere laatste vrijdag van de maand (behalve in de zomermaanden) organiseert het sterrenkundig instituut van de Universiteit van Amsterdam een publieke sterrenkijkavond.

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19 virus zijn alle publieke sterrenkijkavonden van de Universiteit van Amsterdam tot nader order afgelast. Er zijn wel plannen voor virtuele events op YouTube. Zodra daarover meer details bekend zijn worden die ook hier gepubliceerd.

Bij helder weer worden beide koepels van het observatorium geopend en zijn de telescopen (waaronder de grootste telescoop in Nederland) voor het publiek toegankelijk om objecten aan de sterrenhemel te bekijken.

(VSA-) AWSK Jaarvergadering

Wethouder Verheijhal, aanvang 20.00 uur

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19 virus heeft het bestuur van de VSA besloten de Algemene Ledenvergadering dit jaar af te gelasten. In april 2021 zal het bestuur dan verantwoording afleggen over het beleid in zowel 2019 als 2020.

In de Algemene Ledenvergadering blikken we terug op het beleid in 2019 en wisselen van gedachten over de toekomst van de vereniging. Daarbij zullen we zeker ook samen het glas heffen.

De agenda en verslagen voor de jaarvergadering zijn inmiddels gepubliceerd in de convocatie en ook te lezen op deze website in het gedeelte dat alleen voor onze leden toegankelijk is gemaakt. Daartoe dient u zich dan wel geregistreerd te hebben met uw eigen gebruikersnaam.

De jaarstukken (de verslagen van de penningmeester en de secretaris over 2019, alsmede de jaarrekening van 2019 en de begroting voor 2020) zijn daar nu ook beschikbaar voor download.