Lezingen 2023

Iedere maand (behalve in de zomermaanden) wordt er een lezing georganiseerd. Dit is altijd op een maandagavond. De agenda hiervoor wordt normaal gesproken voor ieder half jaar tevoren gepubliceerd.

De lezingen zijn vrij toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Indien u echter meerdere lezingen komt bijwonen, dan zullen wij u wel verzoeken uiteindelijk ook lid te worden.

Vaste locatie voor onze lezingen is een zaal in de Wethouder Verheij sporthal in Amsterdam Oost (nabij Station Muiderpoort). Aanvang is om 20:00 uur (zaal open om 19:30 uur) en de lezing is meestal rond 22:00 uur afgelopen.

 

De volgende lezingen staan op de agenda voor 2023:

Zonnewijzers

Hendrik Hollander

Dit wordt de eerste lezing in het nieuwe jaar. Vooralsnog zijn alleen datum, spreker en onderwerp vastgesteld. Een nadere omschrijving wordt in de loop van december bekend gemaakt.


Aanvang 20:00 uur
Sluiting 22:00 uur

Locatie is zoals gebruikelijk de Wethouder Verheij sporthal.

IJstijden en Milanković Cycli

Piet Cijsouw

In 1941 publiceerde de Serviër Milutin Milanković (civiel ingenieur en wiskundige) een artikel waarin hij aangaf dat variaties in de beweging van de aarde van invloed zijn op de temperatuur op aarde. In de voordracht zullen de drie leidende verschijnselen uit zijn werk in onderling verband aan de orde komen. Om de resultaten te kunnen staven gaan we vervolgens in op metingen van de historische temperatuur, geologische aspecten, CO2-gehaltes, de hoogte van het zeeoppervlak door de eeuwen heen en de lering die dit voor de tegenwoordige klimaatverandering oplevert.

Vooralsnog is alleen de datum van deze lezing vastgesteld. Onderwerp en spreker worden in de loop van december nader bekend gemaakt.


Aanvang 20:00 uur
Sluiting 22:00 uur

Locatie is zoals gebruikelijk de Wethouder Verheij sporthal.

Dit zal de laatste lezing van dit seizoen worden. Na de zomer begint er weer een nieuwe lezingen cyclus.

Vooralsnog is alleen de datum van deze lezing vastgesteld. Onderwerp en spreker worden in de loop van december nader bekend gemaakt.


Aanvang 20:00 uur
Sluiting 22:00 uur

Locatie is zoals gebruikelijk de Wethouder Verheij sporthal.