Waar komt het water in onze oceanen vandaan?

Prof. Dr. Ewine van Dishoeck

Water is een van de meest abondante chemische verbindingen in het heelal, en essentieel voor het ontstaan van leven op onze Aarde en andere planeten. Maar waar komt al het water in onze oceanen vandaan? Moleculen zoals water worden gevonden in de uiterst ijle wolken tussen de sterren, niet alleen in onze Melkweg maar ook in sterrenstelsels aan de rand van het heelal.

Het onderzoek naar water in de ruimte is onlangs in een stroomversnelling gekomen met de lancering van de Herschel Space Observatory in 2009. In deze lezing zal de rol en evolutie van water bij de vorming van nieuwe sterren en planeten worden besproken aan de hand van de nieuwste Herschel resultaten.
Programma website: www.strw.leidenuniv.nl/WISH

 

De Spreker: Prof. Dr. Ewine F. van Dishoeck, Sterrewacht Leiden

Ewine van Dishoeck studeerde scheikunde en wiskunde aan de Universiteit Leiden. Na haar promotie kreeg Van Dishoeck posities aan de Amerikaanse universiteiten van Harvard, Princeton en Caltech. In 1990 werd ze samen met haar echtgenoot Tim de Zeeuw naar Leiden teruggehaald, waar ze in 1995 werd benoemd tot hoogleraar astronomie, in het bijzonder moleculaire astrofysica.

Van Dishoeck is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en buitenlands lid van de US National Academy of Sciences. In maart 2014 werd zij geïnstalleerd als lid van de prestigieuze Deutsche Akademie der Wissenschaften Leopoldina.In 2000 heeft Van Dishoeck de Spinozapremie ontvangen en in 2001 de Bourke medaille van de Royal Society of Chemistry UK. Van Dishoecks onderzoek richt zich vooral op de samenstelling van gaswolken in de interstellaire ruimte en de chemische processen die zich in de interstellaire ruimte afspelen.

 

Aanvang 20:00 uur
Sluiting 22:00 uur

Locatie is zoals gebruikelijk de Wethouder Verheij sporthal.