Erosie op Mars

Tjalling de Haas Msc

De lezing geeft eerst een kort overzicht van de landvormen gevormd op Mars en hun ontstaanswijze, zoals riviernetwerken, delta’s en puinwaaiers. Vervolgens zal worden ingezoomd op puinwaaiers die zijn gevormd in de laatste 5 miljoen jaar, dit zijn de jongste landvormen op Mars die zijn gevormd door vloeibaar water.

Via een rondreis door Chili, Spitsbergen en Mars zal de spreker de nieuwste inzichten over de ontstaanswijze van deze landvormen behandelen, en duidelijk maken hoeveel water hiervoor nodig is geweest, en in wat voor klimaat dit is geweest. Bovendien kunnen we aan de hand van deze inzichten een voorspelling doen van wanneer er weer vloeibaar water zal zijn op Mars.

Aanvang 20:00 uur
Sluiting 22:00 uur

Locatie is zoals gebruikelijk de Wethouder Verheij sporthal.