Galileo Galilei

Ir. Tom Rigters

Galileo Galilei’s “Dialoog over de twee voornaamste wereldsystemen”

Galilei was de eerste die de telescoop gebruikte om naar de hemel te kijken. Zijn ontdekkingen, gedaan in een korte tijd, vormden bewijzen voor het wereldbeeld van Copernicus, dat niet de aarde maar de zon het centrum van het heelal was en de aarde om de zon draaide. Galilei verkondigde dit standpunt luidkeels en werd daarvoor in 1616 door de kerk veroordeeld.

Maar nadat in 1623 zijn vriend en bewonderaar Urbanus VIII tot paus was gekozen, kreeg hij alsnog toestemming een boek te schrijven over het wereldbeeld van Copernicus op voorwaarde dat hij ook het klassieke wereldbeeld (de aarde staat stil in het middelpunt) zou uitleggen en van beide wereldbeelden de sterke en zwakke kanten zou tonen. Daarbij mocht Galilei niet suggeren dat de mens over dit onderwerp volstrekte zekerheid kon verkrijgen. Formeel hield Galilei zich aan de gestelde voorwaarde, maar Urbanus VIII voelde zich door het boek zwaar voor schut gezet en een tweede veroordeling kon niet uitblijven.

Het is fascinerend te zien dat Galilei uit een beperkt aantal waarnemingen zoveel conclusies kon trekken, dwars tegen de heersende standpunten in.

 

De Spreker: Ir. Tom Rigters

Tom Rigters studeerde werktuigbouwkunde (technische mechanica) aan de TU Delft en is afgestudeerd op het ontwerp van de secundaire spiegel van de James Clerk Maxwell Telescope radiotelescoop, die sinds 1987 op Hawaii in het sub-mm golflengte gebied waarneemt.

 

Aanvang 20:00 uur
Sluiting 22:00 uur

Locatie is zoals gebruikelijk de Wethouder Verheij sporthal.