Nacht van de Nacht

Sterrenkijken op Camping Zeeburg

Dit evenement wordt ieder jaar georganiseerd in het weekend waarin we weer overgaan van zomer- naar wintertijd en de klok dus een uur wordt teruggedraaid.

Doel is om meer aandacht te besteden aan de duisternis en de alom aanwezige lichtvervuiling, die de natuur negatief beinvloedt en ons ook het zicht op de sterrenhemel ontneemt.

Op vele plaatsen in het land worden activiteiten ontplooid in deze Nacht van de Nacht. Ook wordt de verlichting van diverse monumenten en openbare gebouwen verminderd of helemaal uitgeschakeld. U kunt daar hier meer over lezen.

De VSA laat zich ook niet onbetuigd. Wij zullen vanaf ongeveer 19:30 uur met een aantal telescopen aanwezig zijn bij Camping Zeeburg. Bij bewolking verzorgen we eventueel een beknopte presentatie. U kunt in ieder geval deze avond ook luisteren naar een aantal korte verhalen verteld door Christina Mercken ism Mezrab.

Volkssterrenwacht Amsterdam op Camping Zeeburg

De maan wordt deze avond pas later zichtbaar (Laatse Kwartier op 31 oktober) en komt pas op om 20:27 uur. Mars en Saturnus staan heel laag aan de horizon. Jupiter gaat helaas al om 19:16 uur onder. Uranus is wel de gehele nacht zichtbaar en Neptunus ook, maar die is wel erg vaag in de lichtvervuiling van Amsterdam.

De sterrenhemel biedt gelukkig wel genoeg fraaie objecten om te bekijken. Cassiopeia en Perseus staan hoog aan de hemel, dus sterrenhopen genoeg. Ook de Andromeda nevel en de bolhoop M13 in Hercules staan er goed bij. Later op de avond komen de Pleiaden ook al weer hoger aan de hemel. Daarbij kunnen we de ringnevel M57 in de Lier en de halternevel M27 proberen te bekijken. Heldere dubbelsterren als Albireo en Alcor/Mizar zijn ook goed zichtbaar.

Nu nog allemaal duimen voor een mooie avond met helder weer!

Aanvang 19:30 uur
Sluiting 23:30 uur (ongeveer)
Locatie is Camping Zeeburg

Meer informatie
Nacht van de Nacht
Evenement Camping Zeeburg