Meteorologie in de praktijk

Aries van Calcar

De geschiedenis van de meteorologie wordt belicht, hoe komt een weerbericht eigenlijk tot stand?

Buys Balot en de KNMI spelen hierbij een belangrijke rol. De spreker zal een een demonstratie geven van het nieuwste Meteo programma voor oceaan navigatie. Weervoorspellingen zijn van groot belang, wat kan er allemaal mis gaan wanneer er niet goed met de informatie wordt omgegaan? Op deze avond komt u hier achter.

NB: Dit zal de laatste lezing van dit seizoen worden. Na de zomer begint er weer een nieuwe lezingen cyclus.

Aanvang 20:00 uur
Sluiting 22:00 uur

Locatie is zoals gebruikelijk de Wethouder Verheij sporthal.