“Kreutz kometen - kamikazekometen”

prof.dr. Richard Strom

“Kreutz kometen zijn zonnescheerders. In hun elliptische baan om de zon is hun kortste afstand tot de zon is zo klein dat alleen de grootste onder hen dit overleven. Richard Strom zal in zijn lezing meer vertellen over deze waaghalzen.

Kreutz kometen, kamikaze kometen? Kreutz kometen zijn bijzondere objecten, maar waarom is dat zo?

In deze lezing, na een overzicht van de geschiedenis van kometen in het algemeen, zullen de volgende vraagstukken aan de orde komen.

  • Wat zijn de eigenschappen van Kreutz kometen?
  • Hoe hebben onze ideeën over deze groep in de afgelopen 150 jaar zich ontwikkeld?
  • De gebeurtenissen rondom de inslag van Shoemaker-Levy 9 op Jupiter hebben bijgedragen aan een nieuwe kijk op de Kreutz kometen; wat heeft dat opgeleverd?
  • En als laatste vraag, wat kunnen wij verwachten van deze interessante objecten in de toekomst?

Prof. dr. Richard Strom is Senior onderzoeker bij het Nederlandsch Instituut voor Radio Astronomie ASTRON en hoogleraar sterrenkunde aan de UvA.”

NB: Deze lezing zal, zoals gebruikelijk,  aanvangen om 20:00, maar dan zonder pauze doorgaan tot 21:35. Dan zal er zo’n vijf minuten gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Daarna zal de spreker zich naar het station spoeden om de trein van 21:52 te halen. Pauze volgt dus pas om 21:40.