“Ons Universum op de Grootste Schalen”

Marcel van Daalen (MSc)

De heilige graal van kosmologie is het vinden van een model dat ons Universum kan beschrijven, en het achterhalen van de bijbehorende parameters. Maar hoe ingewikkeld moet zo'n model zijn? Hoeveel parameters zijn nodig, en welke? En hoe kunnen we verifiëren dat het echte heelal en ons theoretische model daadwerkelijk met elkaar overeenkomen?

In deze lezing zullen al deze vragen behandeld worden. We bespreken de belangrijkste ontwikkelingen in de kosmologie van de afgelopen 100 jaar. Verschillende modellen van ons Universum en hun belangrijkste ingrediënten komen aan bod, inclusief donkere materie en donkere energie en de bewijzen voor het bestaan ervan. Ook vergelijken we computersimulaties en waarnemingen van ons heelal, en bespreken we toekomstige experimenten en voorspellingen.

Toevoeging: deze presentatie is nu hier ook online beschikbaar.