Nacht van de Nacht

Sterrenkijken op Camping Zeeburg

Dit evenement wordt ieder jaar georganiseerd in het weekend waarin we weer overgaan van zomer- naar wintertijd en de klok dus een uur wordt teruggedraaid.

Doel is om meer aandacht te besteden aan de duisternis en de alom aanwezige lichtvervuiling, die de natuur negatief beinvloedt en ons ook het zicht op de sterrenhemel ontneemt.

Op vele plaatsen in het land worden activiteiten ontplooid in deze Nacht van de Nacht. Ook wordt de verlichting van diverse monumenten en openbare gebouwen verminderd of helemaal uitgeschakeld. U kunt daar hier meer over lezen.

De VSA laat zich ook niet onbetuigd. Wij zullen vanaf ongeveer 19:30 uur met een aantal telescopen aanwezig zijn bij Camping Zeeburg. Bij bewolking verzorgen we eventueel een beknopte presentatie. Bovendien kunt u deze avond een rondwandeling maken onder begeleiding van een bioloog. Zij zal met haar detector op zoek gaan naar vleermuizen op en rond het terrein van Camping Zeeburg.

Volkssterrenwacht Amsterdam op Camping Zeeburg

De maan komt vandaag pas vlak voor zonsopkomst op (Nieuwe Maan op 28 oktober) en zal dus voor ons niet te zien zijn. Jupiter en Saturnus staan heel laag aan de horizon. Jupiter gaat helaas al om 20:39 uur onder. Uranus is wel de gehele nacht zichtbaar en Neptunus ook, maar die zijn wel erg vaag in de lichtvervuiling van Amsterdam.

De sterrenhemel biedt gelukkig wel genoeg fraaie objecten om te bekijken. Cassiopeia en Perseus staan hoog aan de hemel, dus sterrenhopen genoeg. Ook de Andromeda nevel en de bolhoop M13 in Hercules staan er goed bij. Later op de avond komen de Pleiaden ook al weer hoger aan de hemel. Daarbij kunnen we de ringnevel M57 in de Lier en de halternevel M27 proberen te bekijken. Heldere dubbelsterren als Albireo en Alcor/Mizar zijn ook goed zichtbaar.

Nu nog allemaal duimen voor een mooie avond met helder weer!

Eerste rondwandeling 19:00 uur
Aanvang sterrenkijken 19:30 uur
Sluiting 23:30 uur (ongeveer)
Locatie is Camping Zeeburg

Meer informatie
Nacht van de Nacht
Evenement Camping Zeeburg