Nacht van de Nacht

Publieksavond

Dit evenement wordt ieder jaar georganiseerd in het weekend waarin we weer overgaan van zomer- naar wintertijd en de klok dus een uur wordt teruggedraaid.

Doel is om meer aandacht te besteden aan de duisternis en de alom aanwezige lichtvervuiling, die de natuur negatief beinvloedt en ons ook het zicht op de sterrenhemel ontneemt.

Op vele plaatsen in het land worden activiteiten ontplooid in deze Nacht van de Nacht. Ook wordt de verlichting van diverse monumenten en openbare gebouwen verminderd of helemaal uitgeschakeld. U kunt daar hier meer over lezen.

De VSA laat zich ook niet onbetuigd. Wij zullen vanaf ongeveer 20:00 uur met een aantal telescopen aanwezig zijn bij Camping Zeeburg. Nu nog allemaal duimen voor een mooie avond met helder weer!

De datum valt ditmaal, in sterrenkundig opzicht, erg ongunstig: de hemel werkt op deze avond niet echt mee. Van het planetenstelsel is Venus zeer laag in het zuidwesten te zien; ze gaat echter al rond 19:00 uur (wintertijd) onder. Jupiter komt pas rond 21:30 uur (eveneens wintertijd) op. Pas laat in de avond kunnen we een blik op hem werpen.

De maan schittert ook door afwezigheid: Laatste Kwartier op 27 oktober.

We zullen het dus van de mooie sterrenhemel moeten hebben. De Melkweg omspant de gehele hemel, dus sterrenhopen genoeg in Cassiopeia, Perseus en de Voerman. Als het weer goed meewerkt, dan wordt het een prachtige avond!