Lezingen 2021

Iedere maand (behalve in de zomermaanden) wordt er een lezing georganiseerd. Dit was altijd op een dinsdagavond maar is dit jaar vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19 virus verplaatst naar de maandagavond. De agenda hiervoor wordt normaal gesproken voor ieder half jaar tevoren gepubliceerd.

De lezingen zijn vrij toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Indien u echter meerdere lezingen komt bijwonen, dan zullen wij u wel verzoeken uiteindelijk ook lid te worden.

Vaste locatie voor onze lezingen is een zaal in de Wethouder Verheij sporthal in Amsterdam Oost (nabij Station Muiderpoort). Aanvang is om 20:00 uur (zaal open om 19:30 uur) en de lezing is meestal rond 22:00 uur afgelopen.

 

De volgende lezingen staan op de agenda voor 2021:

Het ontstaan van de Maan

Prof. dr. Wim van Westrenen

In verband met de meest recente maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19 virus is de Wethouder Verheij sporthal gesloten. Dit betekent ook dat de lezing hier deze maand geen doorgang kan vinden. In het volgende VSA seizoen wordt deze lezing dan alsnog gehouden op 22 november 2021.

Het klassieke model voor de vorming van onze Maan, ontwikkeld rond 1975, gaat uit van een botsing tussen onze jonge Aarde en een planeet ter grootte van Mars, genaamd Theia. Volgens dit model zijn de brokstukken van deze botsing zijn deels in een baan om de Aarde terechtgekomen, en samengeklonterd tot de Maan. Computersimulaties van deze botsing voorspellen dat meer dan de helft, en misschien wel 90 procent, van het materiaal dat de Maan vormt afkomstig is van Theia, niet van de Aarde.

Aurora

Thea Schenk

In verband met de meest recente maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19 virus is de Wethouder Verheij sporthal de komende weken gesloten. Dit betekent ook dat deze lezing hier deze maand geen doorgang kan vinden. Aan het einde van dit VSA seizoen wordt deze lezing dan alsnog gehouden op 26 april 2021.

Aurora, oftewel poollicht, is een spectaculair lichtverschijnsel dat zich voordoet rond de Noord- en Zuidpool. In deze lezing wordt de geschiedenis van aurora’s besproken en ook enkele legendes. Wat is de invloed van de zonnewind en van de magnetische velden van de aarde op de kleur van de aurora? Wat is ruimteweer en kunnen we aurora ook op andere planeten zien? Ook wordt praktische informatie gegeven: waar is goede informatie te vinden over aurora en veel praktische tips over het fotograferen van aurora. De lezing is rijk geïllustreerd met figuren en foto's.

Het mysterie van de snelle radioflitsen

Dr. Leon Oostrum

Dit zou de eerste lezing in het nieuwe jaar worden, maar vanwege de verlenging van de maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19 virus blijft de Wethouder Verheij sporthal ook de komende weken nog gesloten. Dit betekent dat deze lezing hier deze maand geen doorgang kan vinden. In het volgende VSA seizoen wordt deze lezing dan alsnog gehouden op 20 september 2021.

We weten dat radiopulsars in ons Melkwegstelsel krachtige korte flitsen uitzenden. In 2007 vonden astronomen in een pulsarzoektocht echter een extreem korte en felle flits die van zeer ver buiten ons Melkwegstelsel kwam. Uit de vertraging van het radiolicht, bleek de flits namelijk een afstand van 4 miljard (!) lichtjaar te hebben overbrugd. Van heel ver buiten de Melkweg, en heel lang geleden uitgezonden dus. Nu, ruim tien jaar later, zijn deze Fast Radio Bursts (FRB's) nog steeds één van de grootste mysteries binnen de sterrenkunde. Er zijn er meer dan honderd gevonden, maar we weten niet exact waardoor ze veroorzaakt worden.