Zeer snelle variabele bronnen in het optisch heelal

Prof. dr. Rudy Wijnands

Tijdsdomein sterrenkundig onderzoek houdt zich bezig met hoe sterren en andere astronomische objecten variëren in de tijd. Deze variatie kan periodiek zijn (zoals in pulserende sterren) tot explosief (b.v. als zware sterren aan het einde van hun leven exploderen in een supernova) en is waargenomen op alle tijdschalen die wij als mensen kunnen bestuderen, van milliseconde tot aan decennia.

Ook kan deze variatie worden waargenomen op elke elektromagnetische golflengte, van radio tot aan zeer energetische gammastraling. Echter, in bepaalde subdomeinen in tijdsdomein sterrenkunde is het lastig om variabele objecten te bestuderen en dit komt vaak omdat het in die onderzoeksvelden technisch zeer moeilijk is om de juiste waarnemingen te verrichten.

Eén van deze subdomeinen is de studie van zeer snelle (op tijdschalen van seconden) optische variabiliteit in astronomisch objecten. De verschillende fenomenen die kunnen worden bestudeerd in dit onderzoeksveld beslaan bijna de hele sterrenkunde, van heldere maar zeer korte stervlammen (seconden i.p.v. de normale tientallen minuten tot zelfs uren durende vlammen) tot aan de zeer energetische explosies die ontstaan als twee neutronensterren samensmelten.

Tijdens deze lezing zal wordt uitlegd welke verschijnselen we in dit onderzoeksveld kunnen bestuderen (en waarom dat interessant is) en wat de technische uitdagingen zijn. We zullen ook bespreken hoe we de laatste jaren toch grote sprongen voorwaarts hebben gemaakt en wat de toekomstige ontwikkelingen zullen zijn.


Aanvang 20:00 uur
Sluiting 22:00 uur

Locatie is zoals gebruikelijk de Wethouder Verheij sporthal.