Tipping Points in het Klimaat

Drs. Rob Groenland

In deze lezing kijken we specifiek naar de nieuwste inzichten in de kennis omtrent “tippings points” vanuit de zienswijze van het IPCC en het KNMI. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een organisatie van de Verenigde Naties en maakt wetenschappelijke kennis over het klimaatsysteem en klimaatverandering toegankelijk voor beleidsmakers en overheden.

We kijken deze avond o.a. wat de invloed is van de mens maar ook de natuurlijke variabiliteit in de atmosfeer. Uitgebreid aan bod komen de mogelijk niet-lineaire snelheid in ijsafkalving van Antarctica en Groenland, het vrijkomen van extra broeikasgassen uit permafrost, het afremmen van de oceaancirculatie en het tipping point gekoppeld aan het deels verdwijnen van de amazone.

De Spreker:
Rob Groenland heeft een master in meteorologie en oceanografie behaald aan de universiteit Utrecht. Hij is werkzaam als meteoroloog en klimaatadviseur op het KNMI en tevens IPCC lid vanuit de Nederlandse coördinatie groep.


Aanvang 20:00 uur
Sluiting 22:00 uur

Locatie is zoals gebruikelijk de Wethouder Verheij sporthal.