In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19 virus hebben wij een aantal maatregelen genomen en een protocol opgesteld om onze lezingen op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.

Het gehele protocol is onderstaand beschikbaar voor download. Wat u in ieder geval moet weten is het volgende:

  • Voor de lezingen dient u zich aan te melden. Op grond van het te verwachten aantal toehoorders maken wij een plan voor de indeling van de zaal. Er is per lezing een maximum gesteld aan het aantal deelnemers.
  • U wordt toegelaten op volgorde van binnenkomst. Vroeg aanmelden is dus van groot belang! Introducees kunnen zich ook aanmelden, maar leden gaan voor.
  • U meldt zich alleen aan als uzelf noch een eventuele huisgenoot op dat moment ziekteverschijnselen vertoont of positief op het coronavirus is getest. Mochten zich daarna ziekteverschijnselen ontwikkelen dan meldt u zich weer af. Ook als u om een andere reden toch niet kunt komen meldt u zich weer af.
  • Als u zich heeft aangemeld, krijgt u twee dagen van te voren bericht of het doorgaat en of u bent toegelaten.
  • Bij binnenkomst dient u de handen te desinfecteren met de daarvoor klaarstaande dispenser. Daarna is er gelegenheid een consumptie te bestellen. U dient echter zo spoedig mogelijk uw plaats in te nemen.
  • De stoelen worden door ons op 1,5 meter geplaatst en mogen niet worden verplaatst. Jassen en tassen houdt u bij zich op of onder de stoel. Ook in de pauze en na afloop is uw bewegingsvrijheid beperkt. Onze bestuursleden zullen ter plaatse uitleggen wat de gang van zaken is.
  • Kom op tijd! Na aanvang van de lezing is er geen toegang meer.
Bijlagen:
Bewaar het bestand ProtocolLezingen2101.pdfProtocolLezingen2101.pdf[Protocol VSA Lezingen]227 kB