Aurora

Thea Schenk

Dit wordt naar verwachting de eerste lezing in het nieuwe jaar, tenzij door opheffen van maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19 virus al eerder een lezing of andere activiteit kan plaatsvinden. Tot de jaarwisseling zal dat in ieder geval niet mogelijk zijn.

Aurora, oftewel poollicht, is een spectaculair lichtverschijnsel dat zich voordoet rond de Noord- en Zuidpool. In deze lezing wordt de geschiedenis van aurora’s besproken en ook enkele legendes. Wat is de invloed van de zonnewind en van de magnetische velden van de aarde op de kleur van de aurora? Wat is ruimteweer en kunnen we aurora ook op andere planeten zien? Ook wordt praktische informatie gegeven: waar is goede informatie te vinden over aurora en veel praktische tips over het fotograferen van aurora. De lezing is rijk geïllustreerd met figuren en foto's.


Aanvang 20:00 uur
Sluiting 22:00 uur

Locatie is zoals gebruikelijk de Wethouder Verheij sporthal.