De oorsprong van de elementen

Dr. Jacco Vink

Na de Big Bang waren er alleen lichte atomen in het heelal, waterstof, helium en een beetje lithium en beryllium. De wereld om ons heen (inclusief de samenstelling van mensen en dieren), bestaat voor een belangrijk deel uit zware atomen (en ook waterstof), zoals koolstof, zuurstof, fosfor, en ijzer (in ons bloed).

En dan zijn er nog zwaardere atomen, uranium maar ook kostbare metalen als goud en platina. Al deze atomen zijn gemaakt na de Big Bang, in processen die gepaard gaan met kosmische explosies.

In deze lezing wordt dieper ingegaan op de oorsprong van die atomen en de explosies die ze voortbrengen. Ook zullen we wat meer ingaan op supernova’s, aangezien we in hun overblijfselen die nieuw aangemaakte atomen direct kunnen waarnemen.


Aanvang 20:00 uur
Sluiting 22:00 uur

Locatie is zoals gebruikelijk de Wethouder Verheij sporthal.