(VSA-) AWSK Jaarvergadering

Zoom (online), aanvang 20.00 uur

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19 virus zal de Algemene Ledenvergadering dit jaar online plaatsvinden met Zoom.

In de Algemene Ledenvergadering blikken we terug op het beleid in zowel 2019 als 2020 en wisselen van gedachten over de toekomst van de vereniging.

Nadere instructies voor deelname via Zoom alsmede de agenda en verslagen voor de jaarvergadering zijn inmiddels gepubliceerd in de convocatie en ook te lezen op deze website in het gedeelte dat alleen voor onze leden toegankelijk is gemaakt. Daartoe dient u zich dan wel geregistreerd te hebben met uw eigen gebruikersnaam.

De jaarstukken (de verslagen van de penningmeester en de secretaris over 2019 en 2020, alsmede de jaarrekeningen van 2019 en 2020 plus de begroting voor 2021) zijn daar nu ook beschikbaar voor download.