Nacht van de Nacht

Sterrenkijken op Camping Zeeburg

De maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19 virus maken het organiseren van een publieke sterrenkijkavond vrijwel onmogelijk. Wij hebben daarom met grote tegenzin moeten besluiten dit najaar niet deel te nemen aan de Nacht van de Nacht waarin wij normaliter onze telescopen opstellen bij Camping Zeeburg. De eerstvolgende publieke sterrenkijkavond is nu niet eerder voorzien dan volgend voorjaar met de Landelijke Sterrenkijkdagen.

Dit evenement wordt ieder jaar georganiseerd in het weekend waarin we weer overgaan van zomer- naar wintertijd en de klok dus een uur wordt teruggedraaid.

Doel is om meer aandacht te besteden aan de duisternis en de alom aanwezige lichtvervuiling, die de natuur negatief beinvloedt en ons ook het zicht op de sterrenhemel ontneemt.

Op vele plaatsen in het land worden activiteiten ontplooid in deze Nacht van de Nacht. Ook wordt de verlichting van diverse monumenten en openbare gebouwen verminderd of helemaal uitgeschakeld. U kunt daar hier meer over lezen.

De VSA laat zich ook niet onbetuigd. Wij zullen vanaf ongeveer 19:30 uur met een aantal telescopen aanwezig zijn bij Camping Zeeburg. Bij bewolking verzorgen we eventueel een beknopte presentatie.

Volkssterrenwacht Amsterdam op Camping Zeeburg

De maan zal de hele avond goed zichtbaar zijn, hoewel in het begin nog wel wat laag aan de horizon (Eerste Kwartier op 23 oktober). Mars staat later op de avond vrij hoog aan de hemel terwijl Jupiter en Saturnus heel laag aan de horizon blijven. Zowel Jupiter als Saturnus gaan rond 23:00 uur onder. Uranus is net als Mars de gehele nacht zichtbaar en Neptunus overigens ook, maar deze verre planeten zijn wel erg vaag in de lichtvervuiling van Amsterdam.

De sterrenhemel biedt gelukkig wel genoeg fraaie objecten om te bekijken. Cassiopeia en Perseus staan hoog aan de hemel, dus sterrenhopen genoeg. Ook de Andromeda nevel en de bolhoop M13 in Hercules staan er goed bij. Later op de avond komen de Pleiaden ook al weer hoger aan de hemel. Daarbij kunnen we de ringnevel M57 in de Lier en de halternevel M27 proberen te bekijken. Heldere dubbelsterren als Albireo en Alcor/Mizar zijn ook goed zichtbaar.

Nu nog allemaal duimen voor een mooie avond met helder weer!

Aanvang 19:30 uur
Sluiting 23:30 uur (ongeveer)
Locatie is Camping Zeeburg

Meer informatie
Nacht van de Nacht
Evenement Camping Zeeburg