Zwarte gaten: klein, middel (?) en groot

Prof. dr. Peter Jonker

Zeer zware sterren leven "slechts" enkele tientallen miljoenen jaren (terwijl een ster als de zon ongeveer 10 miljard jaar leeft). Aan het eind van het bestaan van een zware ster vindt een supernova explosie plaats, waarna een zwart gat of een neutronenster overblijft. Een andere manier om zwarte gaten te maken is als zware sterren ineenstorten.

De recente ontdekking van zwaartekrachtsgolven van samensmeltende stellaire zwarte gaten bracht ook de ontdekking dat zulke zwarte gaten massa's kunnen hebben van enkele tientallen keer de massa van de zon wat weer de vraag opwerpt hoe die dan zijn ontstaan. Zijn dit de zwaarste stellaire zwarte gaten, of zijn er ook tussenmaat zwarte gaten? en waar zijn de super-zware zwarte gaten? Hoe vormen die en hoe weten we dat die er zijn?

Wat kunnen we nog meer leren over zwarte gaten door gravitatie golven van samensmeltende zwarte gaten?

De Spreker:
Peter Jonker werkt als wetenschapper bij SRON (het Nederlands Instituut voor RuimteOnderzoek Nederland) in Utrecht en is bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.


Aanvang 20:00 uur
Sluiting 22:00 uur

Locatie is zoals gebruikelijk de Wethouder Verheij sporthal.