Lezingen 2022

Iedere maand (behalve in de zomermaanden) wordt er een lezing georganiseerd. Dit was altijd op een dinsdagavond maar is in 2021 vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19 virus vooralsnog verplaatst naar de maandagavond. De agenda hiervoor wordt normaal gesproken voor ieder half jaar tevoren gepubliceerd.

De lezingen zijn vrij toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Indien u echter meerdere lezingen komt bijwonen, dan zullen wij u wel verzoeken uiteindelijk ook lid te worden.

Vaste locatie voor onze lezingen is een zaal in de Wethouder Verheij sporthal in Amsterdam Oost (nabij Station Muiderpoort). Aanvang is om 20:00 uur (zaal open om 19:30 uur) en de lezing is meestal rond 22:00 uur afgelopen.

 

De volgende lezingen staan op de agenda voor 2022:

Aurora

Thea Schenk

Aurora, oftewel poollicht, is een spectaculair lichtverschijnsel dat zich voordoet rond de Noord- en Zuidpool. In deze lezing wordt de geschiedenis van aurora’s besproken en ook enkele legendes. Wat is de invloed van de zonnewind en van de magnetische velden van de aarde op de kleur van de aurora? Wat is ruimteweer en kunnen we aurora ook op andere planeten zien? Ook wordt praktische informatie gegeven: waar is goede informatie te vinden over aurora en veel praktische tips over het fotograferen van aurora. De lezing is rijk geïllustreerd met figuren en foto's.

Tipping Points in het Klimaat

Drs. Rob Groenland

In deze lezing kijken we specifiek naar de nieuwste inzichten in de kennis omtrent “tippings points” vanuit de zienswijze van het IPCC en het KNMI. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een organisatie van de Verenigde Naties en maakt wetenschappelijke kennis over het klimaatsysteem en klimaatverandering toegankelijk voor beleidsmakers en overheden.

Het raadsel van de sterrenhopen

Prof. Henny Lamers

Aan de hemel kunnen we prachtige sterrenhopen zien. Er zijn twee soorten sterrenhopen. Open sterhopen bevatten duizenden tot tienduizenden sterren en zijn relatief jong; de meeste zijn jonger dan een paar honderd miljoen jaar. Open sterhopen draaien in het vlak van de melkweg om het centrum. Bolhopen daarentegen zijn heel oud, tot 12 miljard jaar toe, en bevatten honderdduizenden tot miljoenen sterren. Bolhopen bewegen  in een grote bol, die we de halo noemen, om het centrum van de melkweg.

Hoe komt het dat er twee soorten sterrenhopen zijn? Hoe zijn ze ontstaan? Waarom bewegen ze in verschillende soorten banen? Waarom hebben de bolhopen veel minder zuurstof, koolstof enz. dan open sterhopen?

Dit zal de laatste lezing van dit seizoen worden. Na de zomer begint er weer een nieuwe lezingen cyclus.

Vooralsnog is alleen de datum van deze lezing vastgesteld. Onderwerp en spreker worden in de loop van december nader bekend gemaakt.


Aanvang 20:00 uur
Sluiting 22:00 uur

Locatie is zoals gebruikelijk de Wethouder Verheij sporthal.