Lezingen 2020

Iedere maand (behalve in de zomermaanden) wordt er een lezing georganiseerd. Dit is altijd op een dinsdagavond. De agenda hiervoor wordt normaal gesproken voor ieder half jaar tevoren gepubliceerd.

De lezingen zijn vrij toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Indien u echter meerdere lezingen komt bijwonen, dan zullen wij u wel verzoeken uiteindelijk ook lid te worden.

Vaste locatie voor onze lezingen is een zaal in de Wethouder Verheij sporthal in Amsterdam Oost (nabij Station Muiderpoort). Aanvang is om 20:00 uur (zaal open om 19:30 uur) en de lezing is meestal rond 22:00 uur afgelopen.

 

De volgende lezingen staan op de agenda voor 2020:

Aurora

Thea Schenk

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het COVID-19 virus heeft de Gemeente Amsterdam besloten de Wethouder Verheij sporthal gesloten te houden tot 31 maart 2020. Dit betekent dat deze lezing hier ook geen doorgang kan vinden. In het volgende VSA seizoen wordt deze lezing dan alsnog gehouden op 23 februari 2021.

Aurora, oftewel poollicht, is een spectaculair lichtverschijnsel dat zich voordoet rond de Noord- en Zuidpool. In deze lezing wordt de geschiedenis van aurora’s besproken en ook enkele legendes. Wat is de invloed van de zonnewind en van de magnetische velden van de aarde op de kleur van de aurora? Wat is ruimteweer en kunnen we aurora ook op andere planeten zien? Ook wordt praktische informatie gegeven: waar is goede informatie te vinden over aurora en veel praktische tips over het fotograferen van aurora. De lezing is rijk geïllustreerd met figuren en foto's.

LOFAR: Nieuwe hemelkaart met honderdduizenden voorheen onbekende sterrenstelsels

Prof. Huub Rottgering

LOFAR is een nieuwe Europese radiotelescoop met 38 antennevelden in Nederland en 13 velden in 7 andere Europese landen. Het unieke aspect van LOFAR is dat er waargenomen wordt op de allerlaagste (radio) frequenties die vanaf het aardoppervlak waarneembaar zijn. De technische uitdagingen om goede kaarten te maken zijn groot: de hoeveelheid data die verwerkt moet worden zijn ontzagwekkend en de verstorende invloed van de ionosfeer en van ‘andere’ radiosignalen zijn groot. Na 10 jaar hard werken kunnen we nu prachtige kaarten van de radiohemel maken. Deze geven belangrijke resultaten voor ons begrip van de evolutie van clusters van sterrenstelsels, quasars, radio galaxies en melkwegstelsels.

De oorsprong van de elementen

Dr. Jacco Vink

Na de Big Bang waren er alleen lichte atomen in het heelal, waterstof, helium en een beetje lithium en beryllium. De wereld om ons heen (inclusief de samenstelling van mensen en dieren), bestaat voor een belangrijk deel uit zware atomen (en ook waterstof), zoals koolstof, zuurstof, fosfor, en ijzer (in ons bloed).